Twoja ocena

Ja Ciebie kocham

Ja cie­bie ko­cham! Ach te sło­wa Tak dziw­nie w moim ser­cu brzmią. Mia­łaż­by wró­cić wio­sna nowa? I zbu­dzić kwia­ty co w nim śpią? Miał­bym w mi­ło­ści cud uwie­rzyć, Jak Łazarz z gro­bu mego wstać? Mło­dzień­czy, daw­ny kształt od­świe­żyć, Z rąk two­ich nowe ży­cie brać? Ja cie­bie ko­cham? Czyż być może? Czyż mnie nie zwo­dzi złu­dzeń … Przeczytaj wiersz


Adam Asnyk

Między nami nic nie było

Między nami nic nie było! Żadnych zwierzeń, wyznań żadnych! Nic nas z sobą nie łączyło – Prócz wiosennych marzeń zdradnych; Prócz tych woni, barw i blasków, Unoszących się w przestrzeni; Prócz szumiących śpiewem lasków I tej świeżej łąk zieleni; Prócz tych kaskad i potoków, Zraszających każdy parów, Prócz girlandy tęcz, obłoków, Prócz natury słodkich czarów; … Przeczytaj wiersz


Adam Asnyk