2.5/5 - (41 głosów)

Na Nowy Rok

To­bie bądź chwa­ła, Pa­nie wsze­go świa­ta, Żeś nam do­cze­kać dał No­we­go Lata. Daj, by­śmy się i sami od­no­wi­li, Grzech po­rzu­ciw­szy , w nie­win­no­ści żyli! Łaska Twa świę­ta nie­chaj bę­dzie z nami, Bo nic do­bre­go nie uczy­nim sami! Mnóż w nas na­dzie­ję, przy­spórz pra­wej wia­ry, Niech uwa­ża­my Twe praw­dzi­we dary! Użycz po­ko­ju nam i świę­tej zgo­dy, … Czytaj dalej


Jan Kochanowski