Ani mru mru

Katarzyna Nosowska

Udawaj że mnie kochasz
nie rozczarowujmy świata
a gdy przyjdzie jego koniec
niech się kończy nie świadomy
udawaj że mnie kochasz
bym mogła spojrzeć w oczy
tym którym przyrzekłam
że nic nas nie rozłączy
udawaj że mnie kochasz
choćby przez zaciśnięte
zęby chojnie obsypuj mnie
kłamstwami i broń Boże nie
mów prawdy udawaj że
mnie kochasz okłamuj
z całej siły bym się nie
domyśliła że nas już nie
ma miły na wasz temat
cicho sza na wasz
temat ani mru mru

Twoja ocena
Katarzyna Nosowska

Wiersze popularnych poetów

Do prostego człowieka

naj­więk­szym wy­da­rze­niem w ży­ciu czło­wie­ka są na­ro­dzi­ny i śmierć Boga oj­cze Oj­cze nasz cze­mu jak zły oj­ciec nocą bez zna­ku bez śla­du bez sło­wa cze­muś mnie opu­ścił cze­mu ja opu­ści­łem…

Dziwny sen

Dziwny sen miałem z wieczora, Trwał jakby przez wieczność całą – Tyś była falą jeziora, Ja byłem nadbrzeżną skałą. Nie żałowałem tej zmiany, Żem skałą, a nie człowiekiem; Marzyłem, żem…

Sieroty

Czy widziałeś sieroty, co w nabrzmiałym oku Gwałtem budzą wesołość, a ta, wysilona, Na chwilę tylko błyśnie i po chwili kona, Zanurzając się w łoże chmurnego obłoku? Biedne dzieci! szczęśliwe,…