Krzysztof Kamil Baczyński

Krzysztof Kamil Baczyński (1921-1944) był polskim poetą, urodzonym w Warszawie. Jego twórczość została silnie związana z okresem II wojny światowej i powstania warszawskiego.

Baczyński w młodym wieku wykazywał talent literacki, pisywał wiersze i utwory prozatorskie. Studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, ale jego naukę przerwał wybuch wojny.

Podczas okupacji niemieckiej Baczyński zaangażował się w działalność konspiracyjną i został żołnierzem Armii Krajowej. Jego wiersze były pełne patriotyzmu, odzwierciedlały ból i cierpienie polskiego narodu pod okupacją, ale także wiarę w wolność i niezłomną postawę.

Baczyński walczył w powstaniu warszawskim, gdzie służył jako żołnierz w batalionie „Zośka”. Zginął 4 sierpnia 1944 roku w wieku zaledwie 23 lat, trafiony przez niemiecki pocisk artyleryjski.

Twórczość Baczyńskiego, zwłaszcza jego poezja, jest uważana za wybitną w polskiej literaturze. Jego wiersze są pełne emocji, liryzmu i patriotyzmu, ukazując zarówno tragizm wojny, jak i piękno ojczystej ziemi.

Najważniejsze zbiory wierszy Baczyńskiego to „Dwie miłości” (1940) i „Poematy” (1943). Jego poezja jest nadal czytana i doceniana za swoją głębię, siłę wyrazu i odwagę w wyrażaniu najważniejszych wartości ludzkiego życia. Baczyński jest uznawany za jednego z najwybitniejszych polskich poetów.

Wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Astronomia

Krzysztof Kamil Baczyński

Stojąc pod niebem bez góry i dołu tętnię dojrzały do wielkości gwiazd. Własnych zaklęć ogromne koło krążę po niebie płynącym…

Praca

Krzysztof Kamil Baczyński

Znuźenie posklejało pajęczyną oczy, godziny bruzdy ryją po mózgu kroplami, w plecach w kabłąk wygiętych ból bezn1d1u zamilkł. Serce rozsadza…

Noc

Krzysztof Kamil Baczyński

Basi Madonno moja, grzechu pełna, w sen jak w zwierciadło pęknięte wprawiona. Duszna noc, kamień gwiazd na ramionach i ta…

Wesrchnienie

Krzysztof Kamil Baczyński

Deszczu srebrne gałązki rosną jak gotyckich krużganków motyl, ptaki dzwonki zielone niosą na przejrzystych wstążeczkach lotu. jeden uśmiech dziecinnych lądów…

Dłoń

Krzysztof Kamil Baczyński

To wszystko trwa czy mija. Co zostanie, gdy nieświadomi poczujemy dłoń wspartą o ramię nasze, o trumny i kochanie, a…

Ciało

Krzysztof Kamil Baczyński

Czyny kalekie zmienione w rzeczy rosną milczeniem pod niebem płaskiem, które zgaszone jest trupim blaskiem pod nim stygnącej sprawy człowieczej.…

wiersze dla dzieciwiersze o miłościwiersze Wisławy Szymborskiejwiersze Jana Brzechwywiersze K.K. Baczyńskiegowiersze Juliana Tuwimawiersze Marii Konopnickiejwiersze o śmierci