Wiersze o śmierci

Śmierć jest tematem, który pojawia się w wielu utworach poetyckich. Wiersze o śmierci często skłaniają do refleksji nad egzystencją ludzi, sensem życia, ludzkim losem i kondycją ludzkiego życia. Wiersze tego typu zwykle skupiają się na problemach życiowych, a ich autorzy poszukują odpowiedzi na pytania dotyczące na przykład sensu cierpienia. Poezja o śmierci często wywołuje silne emocje, zarówno u czytelników, jak i u samych autorów. Wiersze tego typu mogą być pełne smutku, tęsknoty, lęku, gniewu, czy też rozpaczy. Często odzwierciedlają one uczucia i emocje, jakie towarzyszą nam w chwilach żałoby i rozstania. Poezja o śmierci ma charakter uniwersalny, ponieważ temat ten dotyczy każdego człowieka.
Motyw śmierci w literaturze jest jednym z najczęściej występujących w niej tematów. W tytułach późnośredniowiecznych traktatów moralistycznych pojawiło się zagadnienie ars morendi (sztuka umierania).

Wiersze o śmierci Ewa Lipska

Wiersze o śmierci Zbigniew Herbert

Po śmierci

Śmierć mamusi

Ucz się śmierci

I po co ci ta śmierć

Śmierć Buddy

Śmierć

ŚMIERĆ

Odpoczynek czyli próba śmierci

Tren żałobny na śmierć Bolesława Chrobrego

Śmierć jest czymś więcej

Śmierć

O śmierci bez przesady

Śmierć nędzarzy

Irlandzki lotnik przeczuwa swoją śmierć