Niezapominajka

Antoni Kucharczyk

Pan Bóg stwo­rzył dnia trze­cie­go,
Dla ozdo­by świa­ta tego,
Róż­no­barw­ne won­ne kwiat­ki,
Li­lie, róże i bła­wat­ki.

Daw­szy im róż­ne zna­mio­na,
I we­dług tych­że imio­na,
Rzekł: idź­cie dro­gie dzie­ci­ny,
Na góry, lasy, do­li­ny,

Łąki, wody i tam ro­ście,
Kwit­nąc, chwa­łę moją gło­ście.
Lecz nim was w dro­gę wy­pra­wię,
Na­przód was po­bło­go­sła­wię.

Kwia­ty gło­wy po­chy­li­ły,
I tron Boży opu­ści­ły.
Lecz kwiat je­den mo­dry, mały,
Po­wra­ca jesz­cze, nie­śmia­ły.
Stwór­ca go z uśmie­chem wita,
— Co mi po­wiesz dzie­cię? — pyta.
Kwia­tek się ni­ziut­ko skło­ni,
I rze­cze do Stwór­cy swe­go.
— Za­po­mnia­łam mia­na mego,
Racz mi je, Stwór­co, po­wie­dzieć
Już je będę za­wsze wie­dzieć.

Za­po­mnia­łaś swe­go mia­na,
To nic, dzie­ci­no ko­cha­na,
Ale o mnie nie­za­po­mnij,
Chcę być w my­śli twej przy­tom­ny.

Na po­to­ku ro­śnij so­bie,
Ja nie­za­po­mnę o to­bie
Chcę byś ro­sła, kwi­tła, żyła,
Nie­za­po­mi­naj­ko miła.

Twoja ocena

ranem

ptaki szybują nad nieobecnością burzy ulice wymiecione przez drzazgi po drzwiach bo kiedy miasto jest szare można zobaczyć łamanie się światła, unieść obramowanie, połknąć klucz zobaczyć bezrękich listonoszy, niosących ten…

Melancholia

Szary pejzaż tętni kroplami w rzeki gęste, lśniące jak ołów, noc przepędza do pustych obór czarne chmury, stada bawołów. Po wądole nakisłym zmierzchem pełźnie szumem chmur szarych liszaj, przez zasiane…

Tu pracuję

Tu pracuję. Na wschodzie Europy. W otoczeniu psów. Małych i niezgrabnych. Ludzi smutnych albo pijanych. Albo tragicznych jak u Augusta Strindberga. Na biurku konserwa wiersza. Rękawiczka. Listy. W oknie atrament. Na środku pokoju…

wiersze dla dzieciwiersze o miłościwiersze Wisławy Szymborskiejwiersze Jana Brzechwywiersze K.K. Baczyńskiegowiersze Juliana Tuwimawiersze Marii Konopnickiejwiersze o śmierci