Twoja ocena

Niezapominajka

Pan Bóg stwo­rzył dnia trze­cie­go, Dla ozdo­by świa­ta tego, Róż­no­barw­ne won­ne kwiat­ki, Li­lie, róże i bła­wat­ki. Daw­szy im róż­ne zna­mio­na, I we­dług tych­że imio­na, Rzekł: idź­cie dro­gie dzie­ci­ny, Na góry, lasy, do­li­ny, Łąki, wody i tam ro­ście, Kwit­nąc, chwa­łę moją gło­ście. Lecz nim was w dro­gę wy­pra­wię, Na­przód was po­bło­go­sła­wię. Kwia­ty gło­wy po­chy­li­ły, I tron … Czytaj dalej


Antoni Kucharczyk