Joanna Mueller

Korekta

Joanna Mueller

nie będziesz czytany do muzyki mowy ale do zgiełku rzeczy  P. Sommer Nie jest rytmem życia rytm języka, rym wiersza.…

FRAGILE, FRAGILE

Joanna Mueller

dziewczyna dawnej urody – tak ją nazywają, wiedząc, że wątłym lontom śpieszno do wypaleń linie konfliktu wrosły w nią głęboko,…

ochronka

Joanna Mueller

znów cię przelękło to, co utajone? co – bez odwrotu – musi się ujawnić? kto tu komu stróżuje w symetrii…

niechaj. wszystko jeszcze

Joanna Mueller

wciąż jeszcze nie wysnułam snu o zaniechaniu a to jest gościnny żywioł. wszechobejmujący wciąż potrafię zdjąć skrzętny paraliż ze słów…

wiersze dla dzieciwiersze o miłościwiersze Wisławy Szymborskiejwiersze Jana Brzechwywiersze K.K. Baczyńskiegowiersze Juliana Tuwimawiersze Marii Konopnickiejwiersze o śmierci