Twoja ocena

Triolety

I Wróć, dziew­czę, spo­koj­ność moję, Bo nie wiem, co bę­dzie ze mną: Ko­cham, smu­cę się i boję — Wróć, dziew­czę, spo­koj­ność moję, Albo ukryj wdzię­ki swo­je Lub mię ko­chaj, bądź wza­jem­ną; Wróć, dziew­czę, spo­koj­ność moję, Bo nie wiem, co bę­dzie ze mną! II Dziew­czę, mie­szasz ser­ca ci­szę I błęd­ne po­ru­szasz my­śli; Twój wdzięk losy moje … Przeczytaj wiersz


Tomasz Zan