Wiersze

Wiersze to poetyckie utwory, które charakteryzują się zastosowaniem specyficznych środków artystycznych, takich jak rym, rytm, metafory, alegorie, porównania czy symbolika. To forma ekspresji artystycznej, pozwala na wyrażanie emocji, myśli i uczuć w sposób bardziej złożony i subtelny niż w prozie. Wiersze charakteryzują się konkretnymi cechami formalnymi i treściowymi. Pod względem formalnym można wyróżnić kilka cech wierszy:

Posiadają formę i strukturę – wiersz składa się z wersów, czyli linijek tekstu, które mogą być rymowane lub nie. Grupy wersów określane są mianem strof, które mogą mieć ustalony rytm lub rym. Forma i struktura wiersza są często określane przez konwencje literackie i różnią się w zależności od stylu i epoki.

Operują środkami stylistycznymi: Wiersz wykorzystuje wiele środków stylistycznych, takich jak rym, rytm, metafory, porównania, alegorie, symbolika, aliteracja, onomatopeja i wiele innych. Te środki pozwalają poecie na wyrażenie siebie w sposób bardziej artystyczny i subtelny.

Mają określoną tematykę: Wiersze mogą opowiadać o różnych tematach, takich jak miłość, przyroda, życie codzienne, polityka, filozofia i inne. Wiersze często skupiają się na emocjach, uczuciach i doświadczeniach poety, ale mogą też odzwierciedlać społeczne problemy i konflikty.

Pełnią funkcje: Wiersz pełni wiele funkcji, takich jak wyrażanie emocji, refleksja nad światem, komunikacja z czytelnikiem, edukacja, zabawa językiem i wiele innych. Wiersz może być formą sztuki, ale także sposobem na komunikację i przekazanie pewnych treści czy idei.

Wiersze dla dzieci
Wiersze o miłości
Wiersze o śmierci
Wiersze o miłości Adam Asnyk
Wiersze o miłości Konstanty Ildefons Gałczyński
Wiersze o miłości Edgar Allan Poe
Wiersze o śmierci Ewa Lipska
Wiersze o śmierci Zbigniew Herbert

Agnieszka Wolny – Hamkało wiersze
Jan Brzechwa wiersze
Adam Asnyk wiersze
Marcin Świetlicki wiersze
Juliusz Słowacki wiersze
Adam Zagajewski wiersze
Rafał Wojaczek wiersze
Jan Twardowski wiersze
Adam Wiedemann wiersze
Wisława Szymborska wiersze
Eugeniusz Tkaczyszyn – Dycki wiersze
Leopold Staff wiersze
Julian Przyboś wiersze
Tomasz Pułka wiersze
Arthur Rimbaud wiersze
Tadeusz Różewicz wiersze
Anna Saraniecka wiersze
Adam Mickiewicz wiersze
Czesław Miłosz wiersze
Kamil Cyprian Norwid wiersze
Bolesław Leśnian wiersze
Maria Konopnicka wiersze

Poezja
Poezja metafizyczna
Poezja tyrtejska
Podmiot liryczny