Erotyk

Stefan Napierski

Sa­mot­ność się upro­ści,
My­śli bie­gać prze­sta­ną jak my­szy:
Leżę na to­bie, jak Bóg na świe­cie, pe­łen bez­mier­nej bez­sil­nej mi­ło­ści
I słu­cham, jak zie­mia dy­szy.

No­ży­kiem pła­skim mó­zgi wy­łu­pi,
Wy­su­szy ostrym pro­mie­niem:
Leżę, bez­dusz­na czy­sta sko­ru­pa,
Na­la­na cie­płym znu­że­niem.

Twoja ocena
Stefan Napierski

Wiersze popularnych poetów

Do matki

Matko! czy są gdzieś jeszcze te ciche godziny snów o sławie, zwycięstwie i życiu-bezklęsce, marzone i zaklęte: z Bogiem, sławą, synem. Matko! czy są gdzieś jeszcze te jasne godziny? Godziny……

Santa Decca

Nie ma już Bogów. Nikt wszak nie dostrzeże Na skroniach Pallas liściastej korony, Nikt nie chce kłosów ciąć dla Persefony, Nocą śpiewają beztroscy pasterze, Bo Pan nie żyje, już to…

Noc pod Wysoką

Wieczór się zbliżał, a nad naszą głową Wciąż wyrastały prostopadłe ściany, I wciąż się zdawał oddalać na nowo Wierzchołek w słońca promieniach kąpany: Więc trzeba było myśleć o noclegu, Zanim…