Podmiot liryczny

Podmiot liryczny jest terminem z zakresu teorii literatury, który oznacza fikcyjną postać, utożsamianą z autorem lub będącą narratorem utworu poetyckiego. Jest to osoba, która wyraża emocje, przeżycia, refleksje lub przekonania za pośrednictwem słów. Podmiot liryczny nie jest zawsze tożsamy z autorem utworu, ponieważ może on przybrać różne role, odzwierciedlające różne stany emocjonalne i doświadczenia życiowe. Może przejawiać się w liczbie pojedynczej, lub w liczbie mnogiej – jako podmiot zbiorowy.

Podmiot liryczny występuje w różnych gatunkach poezji, w tym w liryce, sonetach, balladach, haiku czy innych formach wiersza. Często pełni on rolę podobną do narratora w utworach pisanych prozą, który opowiada historię, ale może także być bezpośrednio zaangażowany w opisywane wydarzenia lub wypowiadać się na tematy społeczne, polityczne czy filozoficzne.

Podmiot liryczny to istotny element poezji, ponieważ to on wprowadza do niej subiektywny punkt widzenia, a także umożliwia autorowi wyrażanie swoich uczuć i myśli w sposób artystyczny i symboliczny.

Twoja ocena