Twoja ocena

Do Boga

1. Boże Oj­cze! Two­je dzie­ci Pła­czą, że­brzą lep­szej doli, Rok po roku mar­nie leci, My w nie­wo­li, my w nie­wo­li. 2. Sło­wa Two­je nas uczy­ły, Każ­dy włos nasz po­li­czo­ny, Boże! po­licz te mo­gi­ły, Te pła­czą­ce mat­ki, żony! 3. My już tyle krwi prze­la­li, Że nią zmy­te oj­ców grze­chy, My już tyle prze­pła­ka­li, Że nie sta­nie … Czytaj dalej


Kornel Ujejski