Do Boga

Kornel Ujejski

1.
Boże Oj­cze! Two­je dzie­ci
Pła­czą, że­brzą lep­szej doli,
Rok po roku mar­nie leci,
My w nie­wo­li, my w nie­wo­li.

2.
Sło­wa Two­je nas uczy­ły,
Każ­dy włos nasz po­li­czo­ny,
Boże! po­licz te mo­gi­ły,
Te pła­czą­ce mat­ki, żony!

3.
My już tyle krwi prze­la­li,
Że nią zmy­te oj­ców grze­chy,
My już tyle prze­pła­ka­li,
Że nie sta­nie łez po­cie­chy.

4.
Boże! padł­szy na ko­la­na,
Ście­lim Ci się dziś w po­ko­rze,
Pol­ska łza­mi, krwią za­la­na.
Krwią i łza­mi wskrześ ją Boże.

5.
A gdy bę­dzie już swo­bod­na,
Gdy nam łzy prze­sta­na pły­nąć,
To­bie chwa­ła Bogu god­na,
Żeś nam nie dał mar­nie zgi­nąć.

6.
Że tak bę­dzie, ser­ce czu­je,
Du­sza my­ślą w nie­bo wzla­ta,
Pol­skę na­szą Bóg mi­łu­je,
I wskrze­si Ją w krót­kie lata.

Twoja ocena

Dzieci z moich wierszy

Dzieci z moich wierszy: mała dziewczynka podglądająca naród. Sześcioletni chłopczyk w poziomkach policzków mają już około czterdziestu lat. Nie wystarcza im magiczna sztuka aby bezpiecznie przepłynąć przez sen. Walczą z…

żyłki

jest rozpacz light przy domniemanej ciąży i jest wiersz pisany by się odżegnać (od ciała by kiedyś się uśmiechnąć przy wspominkach nad skórą). tak właśnie wtedy: wszystko wyniesione zostawiliśmy tylko…

Za tyle lat

Za tyle lat na ile będę wyglądać o ile dojrzeją do mówienia o nich za tyle lat powrócę popatrzeć na chwilę dom mój krokiem skończonym przypomnieć. Drzwi otwarte. Och przeciąg!…

wiersze dla dzieciwiersze o miłościwiersze Wisławy Szymborskiejwiersze Jana Brzechwywiersze K.K. Baczyńskiegowiersze Juliana Tuwimawiersze Marii Konopnickiejwiersze o śmierci