Twoja ocena

Wytrwałość

Dzia­tecz­ki, rze­cze oj­ciec, oto jest wę­ze­łek, Kto go roz­wią­że, ten nie po­ża­łu­je. To i to głów­ką kiwa i pró­bu­je, A na­wet mały Pa­we­łek. Nie moż­na go roz­wią­zać, mó­wią; trud­na rada; Choć­by się dwa dni mę­czyć, nic nie nada. Lecz cier­pli wsze­go Pa­weł­ka chęć bie­rze; Wziął się więc do dzie­ła szcze­rze. Nie nada­rem­na była jego pra­ca, … Przeczytaj wiersz


Tymoteusz Rodziszewski