Twoja ocena

Miłość

Wiem, Pa­nie, jed­ną mi­łość da­łęś, a tak róż­ną, Że ją go­dzę w mym ser­cu i łą­czeę na próż­no. W jed­nej oczy, jak gwiaz­dy w prze­ste­rze­niach za­ta­piam, W oczach dru­giej swe ser­ce i kru­szęi sta­piam. I jak w ko­cioł pęk­nię­ty w nie bi­jąc na prze­mian, Z akor­dów nie­bo two­rzę i żą­dzy oce­an, Błę­ki­ty jed­ną ser­ca na­chy­lam … Przeczytaj wiersz


Jerzy Liebert