Fantazja

Roman Zmorski

Z uf­nym, wznio­słym, czy­stym du­chem,
Wi­ta­łem was, szran­ki ży­cia!
Pie­nia wiesz­cze, od po­wi­cia
Po nad mo­jem brzmia­ły uchem;
Wzmo­gło cza­row­no ich tchnie­nie,
Wrzą­ce­go ser­ca pło­mie­nie,
Sło­dycz ich mnie wy­kar­mi­ła;
W ich świa­tach, myśl ma błą­dzi­ła
Po nocy mil­cze­niu głu­chem. –
Chci­wy wy­drzeć się z ukry­cia,
Z uf­nym, wznio­słym, czy­stym du­chem,
Wi­tam was, szran­ki ży­cia!

Twoja ocena
Roman Zmorski

Wiersze popularnych poetów

Wieczorem

Mrok się gęstwi po sadzie, ziemny powiał chłód, Zda się, iż dal zbłąkana podchodzi do wrót… Wiatr się zsunął ze strzechy na gałęzie drzew – Czy on we mnie tak…

Deszcze

Deszcz jak siwe łodygi, szary szum a u okien smutek i konanie. Taki deszcz kochasz, taki szelest strun, deszcz – życiu zmiłowanie. Dalekie pociągi jeszcze jadą dalej bez ciebie. Cóż?…

Dopiero pod prysznicem

Dopiero pod prysznicem w upiornie pustej (zalanej światłem jarzeniówek) wspólnej łazience uzyskałem pewność, że należało ten dzień zakończyć rozmową po francusku z tym chłopakiem kaleką, który swoim zjawieniem się w…