Głupiej piękności

Michaił Lermontow

Czy chcesz skosz­to­wać mego wina? –
Amor mnie w pew­nej spy­tał chwi­li.
Choć nie spra­gnio­ny (to rzecz inna!),
Jam ku­bek aż do dna wy­chy­lił.
Dzi­siaj na próż­no bym się sta­rał
Zwil­żyć pło­ną­ce swo­je usta,
Bo na­mięt­ne­go pły­nu cza­ra
Jest tak jak gło­wa two­ja – pu­sta.

Twoja ocena
Michaił Lermontow

Wiersze popularnych poetów

dlaczego już czwarty raz

dlaczego już czwarty raz przechodzę tędy sam i nie mam pojęcia kto mógłby tu ze mną iść a może tędy nikt nie chodzi i każdy by mnie wyśmiał gdybym mu…

Mewa i orzech

geometria geometria tego miejsca i świadomość że tutaj jest tak pusto i ojciec zwisający z drzewa rozbiegane cienie tak jasne lustra puste pnie brzóz Stąd nie można się wypatrzeć. Cokolwiek…

Do niemieckiego narodu!…

(Linia Zygfryda została zalana przez wodę. „Betonowe” zapory zostały zniszczone. Z prasy). Zbudzisz się niemiecki Narodzie w jakieś pochmurne rano — Na chwilę zapomnisz o głodzie i pojmiesz, że cię…