osoba zgwałcona

Milo Migacz

osoba zgwałcona
przez wrocławską policję w tym miesiącu była z naszego środowiska
osoby zabite przez policję w ostatnich latach też były z naszego środowiska
naszemu środowisku nikt nie śpiewa sto lat od kiedy w środku wybuchło śmiechem
gorzkim jak granatnik ono wie że długo nie pożyje ale wolałoby umrzeć w szpitalu
otoczone ekologami niż na komendzie ostatnio czyta broszury eutanazji atomem
w darknecie szuka kapsułek jeśli nie zatrutych to przynajmniej
pomagających udawać dzięki krwi z ust środowisko słyszało:
amerykańskie dzieci noszą takie w tornistrach poza tym ostatecznie
nie ma wymagań tylko jeśli to nie problem wolałoby nie dzisiaj
czy paralizator jest konieczny

Twoja ocena

Ludzie

Szli tędy lu­dzie bied­ni, pro­ści – Bez prze­zna­cze­nia, bez przy­szło­ści, Wi­dzia­łem ich, sły­sza­łem ich!… Szli nie­po­trzeb­ni, nie­przy­tom­ni – Kto ich zo­ba­czy – ten za­po­mni. Wi­dzia­łem ich, sły­sza­łem ich!… Szli ubo­gie­go…

Pożegnania

Przedwczoraj po śniadaniu, na ziemi niemieckiej, postanowiłem się ogolić, wyjąłem z plecaka maszynkę i mydło, będące aktualnie kością niezgody między mną i Beatą Zużewicz, i ręcznik, i poszedłem w to…

Puchar

Ileż ma doświadczenia ten dzwonowy puchar! Wdowiec. Epokę stracił już lat temu wiele. Odporny na przeczucia i na wszelkie straty. Można mu pozazdrościć tej pogody ducha. Świetnie trzyma się w…

wiersze dla dzieciwiersze o miłościwiersze Wisławy Szymborskiejwiersze Jana Brzechwywiersze K.K. Baczyńskiegowiersze Juliana Tuwimawiersze Marii Konopnickiejwiersze o śmierci