Konik polny i świerszcz

John Keats

Po­ezja zie­mi ni­g­dy nie za­gi­nie:
Gdy pta­kom bla­sków je­sien­nych ule­wa
Każe się schro­nić w lu­bym cie­niu drze­wa,
Śród ży­wo­pło­tu pieśń z po­ko­sów pły­nie:

To ko­nik po­lny wo­dzi rej w dru­ży­nie
Piew­ców!… bez koń­ca w śpie­wie tym roz­brzmie­wa
Roz­kosz i ra­dość; na­wet gdy omdle­wa
Z uciech – spo­czy­nek tra­wa da je­dy­nie.

O tak! Po­ezja zie­mi nie ma koń­ca:
W mroź­ny zi­mo­wy wie­czór, w mar­twą ci­szę,
Kie­dy wśród pust­ki spo­za pie­ca dzwo­ni
Pieśń świersz­cza, w cie­plej co­raz gło­śniej brzmią­ca,
I w niej ko­ni­ka po­lne­go pieśń sły­szę,
Na poły sen­nie pły­ną­cą śród bło­ni.

tłumaczenie Wła­dy­sław Na­wroc­ki

Twoja ocena

Okna

W ciemnych pokojach, w których moje dni mozolne przeżywam, ciągle chodzą od ściany do ściany, próbując znaleźć okna. To będzie pociecha, kiedy choć jedno okno wreszcie sią otworzy. Lecz żadnych…

Ludzie na moście

Dziwna planeta i dziwni na niej ci ludzie. Ulegają czasowi, ale nie chcą go uznać. Mają sposoby, żeby swój sprzeciw wyrazić. Robią obrazki jak na przykład ten: Nic szczególnego na…

Sklepy zoologiczne

Sklepy zoologiczne. Obóz internowanych z mojego dzieciństwa. Świnki morskie. Papugi. Knarki. Chorowity zapach niewoli. Trociny wydarzeń. W domu wypluwałam depresję. Kotka Antygona nie pokazała się wiecej. Łapki na myszy pod…

wiersze dla dzieciwiersze o miłościwiersze Wisławy Szymborskiejwiersze Jana Brzechwywiersze K.K. Baczyńskiegowiersze Juliana Tuwimawiersze Marii Konopnickiejwiersze o śmierci