Śnieżyca

Maria Konopnicka

Za­hu­cza­ły, za­świ­sta­ły
Wi­chry w srebr­ny róg:
Leci, leci tu­man bia­ły,
Aż na cha­ty próg.

Na tej cha­ty próg li­po­wy,
Co ochra­nia nas,
Co otu­la na­sze gło­wy
W złej śnie­ży­cy czas.

A ja sto­ję u okien­ka,
A ja pa­trzę wdal;
Milk­nie, cich­nie ma pio­sen­ka,
Ser­ce chwy­ta żal.

Oj nie jed­na tam sie­ro­ta
Na tem zim­nie drży!
Wiatr chu­ści­ną bied­ną mio­ta,
A mróz ści­na łzy…

O ty, cha­to na­sza dro­ga,
Roz­szerz ścia­ny swe!
Pójdź, sie­ro­to, dzie­cię Boga,
My utu­lim cię!

Twoja ocena

Okna

W ciemnych pokojach, w których moje dni mozolne przeżywam, ciągle chodzą od ściany do ściany, próbując znaleźć okna. To będzie pociecha, kiedy choć jedno okno wreszcie sią otworzy. Lecz żadnych…

Paralaksa w weekend

Dzisiaj przycinałem z matką winorośl, byłem głodny, tajałem na słońcu. Matka wybierała pędy bez owoców zielone, lekkie. Łamałem je, a sok lepił palce. Ręce umyłem w stawie. Matka w słońcu…

O aniołach

Odjęto wam szaty białe, Skrzydła i nawet istnienie, Ja jednak wierzę wam, Wysłańcy. Tam gdzie na lewą stronę odwrócony świat, Ciężka tkanina haftowana w gwiazdy i zwierzęta, Spacerujecie oglądając prawdomówne…

wiersze dla dzieciwiersze o miłościwiersze Wisławy Szymborskiejwiersze Jana Brzechwywiersze K.K. Baczyńskiegowiersze Juliana Tuwimawiersze Marii Konopnickiejwiersze o śmierci