Miłość

Jan Twardowski

Jest mi­łość trud­na
jak sól czy po pro­stu ka­mień do zje­dze­nia jest prze­wi­du­ją­ca
taka co grób za­ma­wia wciąż na dwie oso­by nie do­kład­na jak uczeń
co czy­ta po łeb­kach
jest cien­ka jak opła­tek bo we­wnątrz wzru­sze­nie
jest mi­łość wa­riat­ka ego­ist­ka ga­pa­jak je­sień lek­ko cho­ra z księ­ży­cem
kłam­czu­chem
jest mi­łość co była cia­łem a sta­ła się du­chem

Twoja ocena
Jan Twardowski

Wiersze popularnych poetów

Bieg

Radosny mój bieg po ciemnych parkach jesienią, Kiedy na ścieżkach igliwie albo szelest liści, I polany pod dębami pustoszeją, Gasną sine oka telewizji. Takiej lekkości kroków nigdy nie miałem, Chyba…

Koniec i początek

Po każ­dej woj­nie ktoś musi po­sprzą­tać Jaki taki po­rza­dek sam się prze­cież nie zro­bi. Ktoś musi ze­pchnąć gru­zy na po­bo­cza dróg, żeby mo­gły prze­je­chać wozy peł­ne tru­pów. Ktoś musi grzę­znąć…

osiem sposobów na wyrażenie śniegu

Lubię jak nam przeszkadza szum ekspresu do kawy, kiedy do ciebie dzwonię z dworcowej sieciówki z ręką zajętą plastikowym kubkiem, kiedy do ciebie dzwonię z pomarańczowej budki, lubię jak nam…