Twoja ocena

Łazarz do bogacza

Bo­ga­czu har­dy, próż­no śmie­jesz się z na­gie­go: Nago wcho­dzi­my na ten świat, nago pój­dzie­my z nie­go, Na­gie su­mie­nie Bóg sam jako czy­ste lubi, Świę­ta praw­da nad wszyt­ko na­go­ścią się chlu­bi, Nagi mie­siąc i gwiaz­dy, i okrąg sło­necz­ny, Nago wcho­dzi, wy­cho­dzi z cia­ła duch przed­wiecz­ny, Nadzy nie­ba miesz­kań­cy, nadzy są bo­go­wie. Przyj­dzie czas, o pstry kru­ku, … Czytaj dalej


Daniel Naborowski