Twoja ocena

Ojczyzna

Znasz-li ten kraj, gdzie kwit­ną Nad gro­ba­mi pio­łu­ny, Gdzie nie­bo twarz błę­kit­ną W sza­re kry­je ca­łu­ny? Gdzie pola ko­ść­mi sia­ne – Las szu­mi pieśń cmen­tar­ną, Rze­ki, łza­mi wez­bra­ne, Przez zie­mię pły­ną czar­ną? Kraj ten smut­ny, ubo­gi, Cią­gnie ser­ca tu­ła­cze… On nad wszyst­ko nam dro­gi – My z nim – on z nami pła­cze!


Józef Ignacy Kraszewski