Twoja ocena

Do kochanej kobiety

O jak szczę­śli­wy! na tego ła­skaw­sze Pew­nie są Bogi kto jest z tobą za­wsze, Któ­re­mu za­wsze twój wi­dzieć się zda­rzy Uśmiech na twa­rzy. Ten luby uśmiech, gdy się wi­dzieć daje Prze­le­wa we mnie zmie­sza­nie i trwo­gę, Tak, że cię wi­dząc słów mi nie do­sta­je, Mó­wić nie mogę. Głos we mnie milk­nie, a w żyły się … Czytaj dalej


Safona