Miłość jest gęstsza niż zapomnieć

Cummings Edward Estlin

miłość jest gęstsza niż zapomnieć
przejrzystsza niż pamiętać
rzadsza niż fale są wzburzone
częstsza niż ponieść klęskę

jest nocna i szaleńcza
i nie być mniej nie może
niż morze które głębsze
potrafi być niż morze

miłość mniej zawsze jest niż walczyć
mniej nigdy niż ocaleć
mniej większa niż najmniejsze zacząć
mniej mniejsza niż żyć dalej

jest mocna i słoneczna
w niej śmierci więcej nie ma
niż w niebie które świętsze
potrafi być niż niebo

tłumaczenie Stanisław Barańczak

Udostępnij wiersz
Cummings Edward Estlin

ostatnio dodane wiersze


zbiory wierszy