mieć szczęście znaczy znajdować

Cummings Edward Estlin
mieć szczęście znaczy znajdować
Dziury tam gdzie
nie ma kieszeni mieć
szczęście to wydawać

się wesołym a nie
wydawać pieniędzy mieć szczęście to
Oddychać
rosnąć śnić

umierać kochać a nie
Bać się jeść spać zabijać
i posiadać ty mam szczęś
-cie my ma szczęście wielkie więk-

sze
naj
-W-
iększe

przekład Stanisław Barańczak

Udostępnij wiersz
Cummings Edward Estlin

ostatnio dodane wiersze


zbiory wierszy