Znam smutek

Sydir Twerdochlib

Znam smu­tek, co dum­nej nie chy­li mi skro­ni,
Łzy, w ser­cu za­krze­płe na tro­ski co­dzien­ne —
Źre­ni­ca mi ni­g­dy tych łez nie uro­ni…
I uśmiech mój we łzach. Me sło­wa ka­mien­ne.
A lęk pyta du­szę, któ­rę­dy?… gdzie dro­ga?…
Mój krzyk w prze­mil­cze­niu, łka­ją­cem w mej pier­si;
Ujaw­ni go kie­dy mój gniew, moja męka?…
Dziś żal mi po­zo­stał — i my­śli po­żo­ga.
Ja mia­łem swe szczę­ście!… swe słoń­ce… idyl­lę..
Kto skradł je?… Umar­ło!… Nie­zbyt była cien­ka —
Nim jesz­cze się prze­śnił mój sen sied­mio­barw­ny,
Roz­war­ły się oczy —————————
——————— Ty tak­że masz tyle
Ta­jem­nic, mój bra­cie!…

Twoja ocena

Trąbki

Nie możemy się zobaczyć. Trąbki kwitną na akacji. Nie możemy się zobaczyć. A ty szpiegów masz na sobie. Ty na ziemi a ja w grobie. Do wyboru dekoracje. Nie możemy…

Bezsenność

Wiatr gra chorały nocy na organach podwórz; z pyska chłapie ulicom kroków szara piana, a noc mży czarnym piaskiem w kwadraty trawników, dom brodzi zatopiony w kirach po kolana. Czarny…

Adenozynotrifosforan, czyli wierszyk dla Katarzyny G.

” – Czy mógłby pan nam wreszcie coś powiedzieć?” L. S. Christensen „Półbrat” ” – Oczywiście. Składam piosenkę nie więcej niż osiem minut.” G. Mochtre „Evalet” Będzie całkiem inaczej. Nic…

wiersze dla dzieciwiersze o miłościwiersze Wisławy Szymborskiejwiersze Jana Brzechwywiersze K.K. Baczyńskiegowiersze Juliana Tuwimawiersze Marii Konopnickiejwiersze o śmierci