Twoja ocena

Kocham Cię Lwowie!

Ko­cham Cię Lwo­wie, mia­sto mej mło­do­ści, Któ­ra się do­tąd w mo­ich ży­łach pie­ni, Bom krew z krwi two­jej i kość z two­jej ko­ści, Bo­śmy na wie­ki z sobą po­łą­cze­ni I coś do ser­ca mego so­bie ro­ści Naj­lich­szy z bru­ku two­je­go ka­mie­ni, Któ­ry źre­ni­cą ca­ło­wa­łem ja­sną I wy­dep­ta­łem sto­pą swo­ją wła­sną. I nie­raz py­tam, do­kąd mi … Przeczytaj wiersz


Henryk Zbierzchowski