Twoja ocena

Za aniołem

Anie­le! pój­dę za tobą, Mat­kę i ojca zo­sta­wię, I bra­ta, z któ­rym się ba­wię, Nic a nic nie we­zmę z sobą. Zo­sta­wię ogró­dek, drze­wa I na­szą ci­chą iz­deb­kę, Moją ple­cio­ną ko­leb­kę, Przy któ­rej mat­ka mi śpie­wa, Sio­strę w pie­lusz­kach ma­lut­ką, Co jesz­cze mó­wić nie może, Kij z dziad­kiem z ko­ścia­ną bród­ką, Na któ­rym jeż­dżę po … Przeczytaj wiersz


Teofil Lenartowicz