Bursztynowy ptaszek

Różewicz Tadeusz

Je­sień
pta­szek bursz­ty­no­wy
przej­rzy­sty
z ga­łąz­ki na ga­łąz­kę
nosi kro­plę zło­ta.

Je­sień
pta­szek ru­bi­no­wy
świe­tli­sty
z ga­łąz­ki na ga­łąz­kę
nosi kro­plę krwi.

Je­sień
pta­szek la­zu­ro­wy
umie­ra
z ga­łąz­ki na ga­łąz­kę
kro­pla desz­czu spa­da.

Tadeusz Różewicz

Udostępnij wiersz
Różewicz Tadeusz

ostatnio dodane wiersze


zbiory wierszy