Modlitwa żołnierska

Stanisław Trembecki

Mało przy­wy­kłe do po­ko­ry czo­ła
Przed Tobą, Boże, ni­ży­my je­dy­nie.
Woj­sko do Cie­bie, Pana swe­go, woła:
Niech dziel­ność na­sza Two­im wspar­ciem sły­nie!
Bło­go­sław gło­wę, któ­ra nami wła­da!
Utwierdź w nas trwa­łe, nie­prze­łom­ne mę­stwo:
Niech bez­u­stan­nie wo­jow­nik prze­kła­da
Sła­wę nad wszyst­ko, nad zdro­wie zwy­cię­stwo!
Niech nas po­wa­ża świat, z ludz­ko­ści zna­nych
Dla po­ko­na­nych!

Twoja ocena

Aerumnarum Plenus

1 Czemu mi smutno i czemu najsmutniéj, Mamże Ci śpiewać ja – czy świat i czas?… Oh! bo mi widnym strój tej wielkiej lutni, W którą wplątany duch każdego z…

Los

Czy tym samym jest żołądź i dąb oszroniały? Czy tym samym jest paproć i węgiel kamienny? Czy tym samym jest kropla i fal morskich wały? Czy tym samym jest metal…

Sprawozdanie

I O Najwyższy, zechciałeś mnie stworzyć poetą, i teraz pora, żebym złożył sprawozdanie. Serce moje jest pełne wdzięczności, choć poznałem niedole tego zawodu. Praktykując w nim, dowiadujemy się za wiele…

wiersze dla dzieciwiersze o miłościwiersze Wisławy Szymborskiejwiersze Jana Brzechwywiersze K.K. Baczyńskiegowiersze Juliana Tuwimawiersze Marii Konopnickiejwiersze o śmierci