Modlitwa żołnierska

Stanisław Trembecki

Mało przy­wy­kłe do po­ko­ry czo­ła
Przed Tobą, Boże, ni­ży­my je­dy­nie.
Woj­sko do Cie­bie, Pana swe­go, woła:
Niech dziel­ność na­sza Two­im wspar­ciem sły­nie!
Bło­go­sław gło­wę, któ­ra nami wła­da!
Utwierdź w nas trwa­łe, nie­prze­łom­ne mę­stwo:
Niech bez­u­stan­nie wo­jow­nik prze­kła­da
Sła­wę nad wszyst­ko, nad zdro­wie zwy­cię­stwo!
Niech nas po­wa­ża świat, z ludz­ko­ści zna­nych
Dla po­ko­na­nych!

Twoja ocena
Stanisław Trembecki

Wiersze popularnych poetów

Bajka

Podpadł kiedyś cesarzowi, gdy ten miał zły humor. Cesarz kazał go ściąć. Ale nie miał czasu. Powiedział tylko: – Niech się pan zgłasza co godzina w mojej kancelarii i przypomina, że w najbliższym czasie mam panu uciąć głowę. Więc się zgłaszał. Najpierw to przeżywał. Rozmyślał…

Z PONTIGNY

To mi senność dyktuje warszawska, sierpniowe sympozja, skończona hotelowa doba i w parku spadające z drzew mokre owady. Nowi umarli szykują dla nas te mieszkania. Nie są przeciwni bogu, ale mu nie ufają. Doradzają senność. Sierpniowe obrazy w rękach się kleją jak owadzie skrzydła. Otwierają…

Ibuprom

Wybierając estetyzację rezygnujemy z estetyki ale o ileż więcej w tym humoru i zabawy te złocone talerze pełne dojrzałych cytrusów mówią same za siebie Wybierając wybieranie rezygnujemy z idei czasownika ale o ileż to szlachetniejsze aniżeli ciągłość o jaką wołają wszystkie procesy* z tym rozkładu…