Modlitwa żołnierska

Stanisław Trembecki

Mało przy­wy­kłe do po­ko­ry czo­ła
Przed Tobą, Boże, ni­ży­my je­dy­nie.
Woj­sko do Cie­bie, Pana swe­go, woła:
Niech dziel­ność na­sza Two­im wspar­ciem sły­nie!
Bło­go­sław gło­wę, któ­ra nami wła­da!
Utwierdź w nas trwa­łe, nie­prze­łom­ne mę­stwo:
Niech bez­u­stan­nie wo­jow­nik prze­kła­da
Sła­wę nad wszyst­ko, nad zdro­wie zwy­cię­stwo!
Niech nas po­wa­ża świat, z ludz­ko­ści zna­nych
Dla po­ko­na­nych!

Twoja ocena
Stanisław Trembecki

Wiersze popularnych poetów

żyłki

jest rozpacz light przy domniemanej ciąży i jest wiersz pisany by się odżegnać (od ciała by kiedyś się uśmiechnąć przy wspominkach nad skórą). tak właśnie wtedy: wszystko wyniesione zostawiliśmy tylko…

Klonator 

Oddam kilka swoich komórek by w zamian Pozbyć się kłopotów co dręczą mnie Nie odczuję zmiany bo strata niewielka Skoro ciągle żyję to łatwy gest Nie mam genetycznie poważnych obciążeń…

Poeci do publiczności

Z pokorą nasze pochylamy głowy Przed twoim sądem, o publiko gniewna! Bo chociaż wyrok bezwzględnie surowy, Jednak jest słusznym w gruncie, to rzecz pewna; I przyznać musim, że nasz chór…