Sen we śnie

Edgar Allan Poe

Po­ca­łu­nek
To­bie dam!
I gdy cię już
Żegnać mam,
To ci jesz­cze
Wy­znam sam…
W sło­wie Twym,
Że dni moje
Były snem;
Ale choć
Na­dziei bla­ski
Noc roz­pra­sza,
Czy dnia brza­ski
W wi­zji, czy na
Ja­wie spło­ną –
Jest li przez to
Mniej stra­co­ną?
Wszyst­ko to, co
Wi­dzę, wiem –
Snem jest tyl­ko…
We śnie snem.
W huku wód,
Na mo­rza brze­gu,
Sta­łem w sztur­mie
Fal sze­re­gu…
I dzier­ży­ła
Moja ręka
Pia­sku zło­te­go
Zia­ren­ka.
Tak ich mało!
Pa­trzę na nie,
Jak z mych pal­ców
W wód ot­chła­nie
Lecą… a mną
Wstrzą­sa łka­nie!
Boże! Boże mój!
W pra­wi­cę
Czyż ich sil­niej
Nie po­chwy­cę?
Czyż się jed­no nie oca­li
Od tej bez­li­to­snej
Fali?
Wszyst­ko to, co
Wi­dzę, wiem –
Czyż jest tyl­ko
We śnie snem?

Twoja ocena
Edgar Allan Poe

Wiersze popularnych poetów

Zwiędły listek

Nie mogłem tłumić dłużej Najsłodszych serca snów, Na listku białej róży Skreśliłem kilka słów. Słowa, co w piersiach drżały Nie wymówione w głos, Na listku róży białej Rzuciłem tak na…

Epos-Nasza

I Z którego dziejów czytać się uczyłem, Rycerzu! – piosnkę zaśpiewam i tobie. Wysoki, właśnie obrócony tyłem Do słońca, które złoci się na żłobie I, po pancerzu przebiegłszy promieniem, Z…

Arcymistrz

Jest mistrz, co wszystkie duchy wziął do chóru I wszystkie serca nastroił do wtóru, Wszystkie żywioły naciągnął jak struny: A wodząc po nich wichry i pioruny, Jedną pieśń śpiewa i…