Do Polaków

Taras Szewczenko

Gdy­śmy byli ko­za­ka­mi,
Unii nie było
Z wol­ny­mi brać­mi Po­la­ka­mi
Wol­no się nam żyło.

Kwit­nę­ły ste­py nam we­so­ło,
Kwi­tły sady na­sze,
Niby li­lie w oko­ło,
Tak to, bra­cie La­sze.

Dum­ne były mat­ki na­sze,
Bo wol­nych ro­dzi­ły.
Tak, mie­li­śmy, bra­cie La­sze
I wol­ność i siły.

Ale oto w imię Boga
Przy­szli Je­zu­ici,
Za­pa­lo­na cha­ta dro­ga,
A my krwią ob­my­ci!

O, tak bra­cie! W imię Boże
Raj nasz za­mą­ci­li,
I roz­la­ło się krwi mo­rze,
A cha­tę — spa­li­li…

Schy­li­ły się łby ko­za­cze
Jak zdep­ta­ne tra­wy,
Ukra­ina pła­cze, pła­cze
Zmar­no­wa­nej sła­wy.

Po­mar­nia­ło głów bez liku
A ksiądz wy­śpie­wu­je
Gło­śno w ob­cym nam ję­zy­ku
Swo­je Al­le­lu­je!

Tak to, tak to bra­cie La­sze,
Księ­ża i pa­no­wie
Roz­sie­ka­li druż­bę na­szą
Mie­czem po po­ło­wie.

Po­daj-że rękę ko­za­ko­wi
I szcze­re ser­ce jemu daj,
Do­po­móż, bra­cie, wy­gnań­co­wi
Od­two­rzyć daw­ny, ci­chy raj!

Twoja ocena
Taras Szewczenko

Wiersze popularnych poetów

Sens

Kiedy umrę, zobaczę podszewkę świata. Drugą stronę, za ptakiem, górą i zachodem słońca. Wzywające odczytania prawdziwe znaczenie. Co nie zgadzało się, będzie się zgadzało. Co było niepojęte, będzie pojęte. A…

Kaspar Hauser śpiewa

Dziwne, nagle jestem bez ciebie samotna jak Kaspar Hauser na ulicach Norymbergi. Nie umiem usiedzieć w jednym wierszu. To tylko uczucia – mówię sobie, chodząc po pokoju. To tylko uczucia,…

Dyzio Marzyciel

Położył się Dyzio na łące, Przygląda się niebu błękitnemu I marzy: „Jaka szkoda, że te obłoczki płynące Nie są z waniliowego kremu… A te różowe – Że to nie lody…