Pascha

Kamil Cyprian Norwid

Gdzie mi­ło­ści tak mało, że się nie jed­no­czą,
Tam trze­ba w nie­na­wi­ści trze­cie­go czło­wie­ka
Po­łą­czyć się — tam w krwi się jed­nej pier­wej bro­czą,
Tam choć w cio­sa­niu krzy­ża i wbi­ja­niu ćwie­ka
W ca­łość się zlać fa­tal­nie kłót­nie mu­szą wole.
Stąd jest ofia­ra cią­gła i pas­cha na sto­le…

Twoja ocena
Kamil Cyprian Norwid

Wiersze popularnych poetów

Tuman

Tak, miłość. Lecz to zawiść jest nieukojona. Błyszczące oko w szparach pomiędzy deskami stodoły, gdzie on tamtą obraca na sianie; mowy nad jarzynową o ukrytej forsie, o zdobytych spod lady…

W Wiedniu wśród wielorybników

W Wiedniu wśród wielorybników wzmianka ,,WIEDEŃ: WZRASTA WYCHÓW WIELORYBA (VEL WALENIA)” wywołuje wiele wrzenia: wrzasków, westchnień ,,Wreszcie!”, waleń w werble, wołań ,,Wiwat waleń!”, werwy, wrzawy, wiecowania, wzajemnego winszowania: ,,Wiedeńczyku, wniosek…

Susza

Susza w mojej głowie jest tak wielka że muszę uważać aby pamięci nie zaprószyć ogniem.