Pieśń od ziemi naszej

Kamil Cyprian Norwid

I

Tam, gdzie ostatnia świeci szubienica,

Tam jest mój środek dziś — tam ma stolica,

Tam jest mój gród.

 

Od wschodu: mądrość-kłamstwa i ciemnota,

Karności harap lub samotrzask z złota,

Trąd, jad i brud.

 

Na zachód: kłamstwo-wiedzy i błyskotność,

Formalizm prawdy — wnętrzna bez-istotność,

A pycha pych!

 

Na północ: Zachód z Wschodem w zespoleniu,

A na południe: nadzieja w zwątpieniu

O złości złych!

 

II

Więc — mamże oczy zakryć i paść twarzą,

Wołając: „Kopyt niech mię grady zmażą,

Jak pierwo-traw!”

 

Lub — mamże barki wyrzucać do góry

Za lada gwiazdką ze złotymi pióry —

Za sny nieść jaw?

 

Więc mamże nie czuć, jaką na wulkanie

Stałem się wyspą, gdzie łez winobranie

I czarnej krwi!…

 

Lub znać, co ogień z łona mi wypali?

Gdzie spełznie? — odkąd nie postąpi daléj? —

I — zmarszczyć brwi…

 

III

Gdy ducha z mózgu nie wywikłasz tkanin

Wtedy cię czekam — ja, głupi Słowianin,

Zachodzie — ty!…

 

A tobie, Wschodzie, znaczę dzień-widzenia,

Gdy już jednego nie będzie sumienia

W ogromni twéj.

 

Południe! — klaśniesz mi, bo klaszczesz mocy;

A ciebie minę, o głucha Północy,

I wstanę sam.

 

Braterstwo ludom dam, gdy łzę osuszę,

Bo wiem, co własność ma — co ścierpieć muszę —

Bo już się znam.

Twoja ocena

Klaskaniem mając obrzękłe prawice

Kla­ska­niem ma­jąc obrzę­kłe pra­wi­ce, Znu­dzo­ny pie­śnią, lud wo­łał o czy­ny; Wzdy­cha­ły jesz­cze do­rod­ne waw­rzy­ny, Ko­na­ry swe­mi wie­trząc bły­ska­wi­ce — Było w oj­czyź­nie lau­ro­wo i ciem­no I już ni miej­sca da­wa­no,…

sprawcy

Bardzo szybko szłam w tym zimowym swetrze. Twoje palce są słone jak popcorn. Kiedy się kochamy widzę na balkonie parujące mięso, to dlatego „tak mało się dzieje na mojej twarzy”….

Dusiołek

Szedł po świecie Bajdała, Co go wiosna zagrzała, — Oprócz siebie — wiódł szkapę, oprócz szkapy — wołu, Tyleż tędy, co wszędy, szedł z nimi pospołu. Zachciało się Bajdale Przespać…

wiersze dla dzieciwiersze o miłościwiersze Wisławy Szymborskiejwiersze Jana Brzechwywiersze K.K. Baczyńskiegowiersze Juliana Tuwimawiersze Marii Konopnickiejwiersze o śmierci