Szczęście to jest dla narodu

Ignacy Krasicki

Szczęście to jest dla narodu, kiedy nauki kwitną, a uczeni są w poważeniu.

Szabla kraje rozpościera,
Ale pióro je istoczy,
Moc dzierży, wzmacnia, zabiera,
Lecz rozum otwarza oczy.
Sławny tryumf, co zadziwia,
Większy ten, co uszczęśliwia.

A jest w dobroci rządzących, w szczęściu rządzonych.

Aleksandra, Cezara czytałem ja sprawy,
Czytałem i jęczałem nad zyskiem ich sławy;
Mają następców. Dzieła Antonina, Tyta
Nasz wiek, zbrodniom przyuczon, za bajki
poczyta.

A dzienniki, pamiętniki, gazety raz w raz o heroicznych dziełach prawią.

Ci, co zdarci, zgnębieni, tym rzeczom mniej
wierzą:
Prostacy swoją nędzą sprawy wielkie mierzą!

Twoja ocena
Ignacy Krasicki

Wiersze popularnych poetów

wywiad

Przepraszam, będzie do mnie dużo osób dzwonić. Mam dzisiaj pięćdziesiąte urodziny. Akurat w rocznicę powstania w getcie, więc pamiętam. Mieszkałem na północy, kiedy wybuchł punk (Mój Boże! – wtrąciłem się…

Cierpię

Cierpię w dzień i w nocy i spać nie mogę. Tęsknię do spotkania z Ukochanym i dom mego ojca nie jest mi Już przyjemny. Bramy nieba są otwarte, ukazuje się…

Zima miejska

Przeszły dżdże wiosny, zbiegło skwarne lato I przykre miastu jesienne potopy, Już bruk, ziębiącą obleczony szatą, Od stalnej Fryzów niekrzesany stopy. Więzieni słotą w domowej katuszy, Dziś na swobodne gdy…