Już kocham cię tyle lat

Gałczyński Konstanty Ildefons

Już ko­cham cię tyle lat,
na prze­mian w mro­ku i w śpie­wie,
może to już jest osiem lat,
a może dzie­więć – nie wiem.
Splą­ta­ło się, zmierz­chło – gdzie ty, a gdzie ja,
już nie wiem – i my­ślę w pół dro­gi,
że tyś jest re­wol­ta i klę­ska, i mgła,
a ja to twe rzę­sy i loki.

Udostępnij wiersz
Gałczyński Konstanty Ildefons

ostatnio dodane wiersze


zbiory wierszy