Już kocham cię tyle lat

Konstanty Ildefons Gałczyński

Już ko­cham cię tyle lat,
na prze­mian w mro­ku i w śpie­wie,
może to już jest osiem lat,
a może dzie­więć – nie wiem.
Splą­ta­ło się, zmierz­chło – gdzie ty, a gdzie ja,
już nie wiem – i my­ślę w pół dro­gi,
że tyś jest re­wol­ta i klę­ska, i mgła,
a ja to twe rzę­sy i loki.

Twoja ocena
Konstanty Ildefons Gałczyński

Wiersze popularnych poetów

Ja Ciebie kocham

Ja cie­bie ko­cham! Ach te sło­wa Tak dziw­nie w moim ser­cu brzmią. Mia­łaż­by wró­cić wio­sna nowa? I zbu­dzić kwia­ty co w nim śpią? Miał­bym w mi­ło­ści cud uwie­rzyć, Jak Łazarz…

Egzotycznej rybie z akwarium w Café 2000

Gdybym mógł, przełożyłbym cię z obcego albo napisał od początku we własnym języku. Za grubą szybą ty i ja mamy przyciężkawe sylwetki wyciętych z kartonu kukiełek. Ja pracuję bardzo nad…

mandala

Twoje malinowe trąbki, rewolucjo. Twoje papierosy, twoje pomarańcze. Tak jest! Miasto inwestuje w kolory, będziemy bawić się w mieście pośród ładnych nazw. Ty i twoje tatuaże na dnie mojego oka…