Dlaczego ogórek nie śpiewa

Konstanty Ildefons Gałczyński

Py­ta­nie to, w ty­tu­le
po­sta­wio­ne tak śmia­ło,
choć­by z naj­więk­szym bó­lem
roz­wią­zać by na­le­ża­ło.

Je­śli ogó­rek nie śpie­wa,
i to o żad­nej po­rze,
to wi­dać z woli nie­ba
praw­do­po­dob­nie nie może.

Lecz je­śli pra­gnie? Go­rą­co !
Jak do­tąd nikt, Jak skow­ro­nek.
Je­że­li w sło­ju nocą
łzy prze­la­wa zie­lo­ne?

Mi­ja­ją lata, zimy,
raz sło­necz­ko, raz chmur­ka;
a my obo­jęt­nie prze­cho­dzi­my
koło nie­jed­ne­go ogór­ka.

Twoja ocena
Konstanty Ildefons Gałczyński

Wiersze popularnych poetów

Garmoszka

Garmoszka gra, jest czaju szklanka słodka Gdy zamknę drzwi, jak dobrze mi Siemieczki są i jest suszony mak I śpiewa nam Wołodia, więc czegoż jeszcze brak Gorący piec złociste rzuca…

Marcin Swoboda

Z górskich szczytów lawina, Bogu czyniąc szkodę, Strąciła w przepaść nizin Marcina Swobodę. Spadał, czując, jak w ciele kość szaleje krucha, I uderzył się o ziem ostatnią mgłą ducha. Poniszczony…

W drzwiach kawiarni

Jakieś słowa, które mnie dobiegły od sąsiedniego stolika, sprawiły, że spojrzałem ku drzwiom kawiarni. I ujrzałem ciało tak piękne, jakby je utworzył u szczytu mistrzostwa Eros ­ z radością modelując…