Dlaczego ogórek nie śpiewa

Konstanty Ildefons Gałczyński

Py­ta­nie to, w ty­tu­le
po­sta­wio­ne tak śmia­ło,
choć­by z naj­więk­szym bó­lem
roz­wią­zać by na­le­ża­ło.

Je­śli ogó­rek nie śpie­wa,
i to o żad­nej po­rze,
to wi­dać z woli nie­ba
praw­do­po­dob­nie nie może.

Lecz je­śli pra­gnie? Go­rą­co !
Jak do­tąd nikt, Jak skow­ro­nek.
Je­że­li w sło­ju nocą
łzy prze­la­wa zie­lo­ne?

Mi­ja­ją lata, zimy,
raz sło­necz­ko, raz chmur­ka;
a my obo­jęt­nie prze­cho­dzi­my
koło nie­jed­ne­go ogór­ka.

Twoja ocena
Konstanty Ildefons Gałczyński

Wiersze popularnych poetów

Już czas ukochać w sadzie

Już czas ukochać w sadzie pustkowie bezdomne, Ptaki niebem schorzałe i drzewa ułomne, I płot, co tyle desek w złe stracił godziny, Że na trawę cień rzuca przejrzystej drabiny. Już…

Młodość

Twoja nieszczęśliwa i głupia młodość. Twoje przybycie z prowincji do miasta. Zapotniałe szyby tramwajów, ruchliwa nędza w tłumie. Przerażenie kiedy wszedłeś do lokalu, który dla ciebie za drogi. Ale wszystko…

wycieczka za miasto

Młodsza, z kucykiem wkłada do buzi wielkie nadmuchane chrupki. Ma teraz żółto w ustach. Jej biały królik na smyczy tańczy pasodoble. Spuchnięte dzwonki żołędzi sprężynują, kiedy wiatr zagrywa z bekhendu,…