Biedny Ktoś, smutny Nikt

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

Ktoś ma dziś ser­ce cho­re
W tę zim­ną, mroź­ną porę
Dyga spło­szo­na świe­ca
Wi­cher dmu­cha do pie­ca
Dmu­cha do pie­ca

Ję­czy, pła­cze w ko­mi­nie
Ten, co ma Nikt na imię
Ktoś jest zły, gdy Ktoś ma do­syć
A Nikt pła­cze po nocy
Pła­cze po nocy

Źle ko­muś, źle ni­ko­mu
W prze­strze­ni i w domu
Nikt gra na smęt­nym fle­cie
I my­śli o za­świe­cie
O za­świe­cie

Ten, co chce zo­stać ni­kim
Słu­cha jego mu­zy­ki
Słu­cha, po­trzą­sa gło­wą
Od­kła­da broń go­to­wą
Broń go­to­wą

Twoja ocena
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

Wiersze popularnych poetów

LIST (PIOSENKA)

Gdy w nocy, leżąc w ciemności, głośno myślę Gdy cisza krzyczy, a oczy pełne łez – Wnet o Warszawie marzę i o Wiśle, I tak mi ciężko, i tak mi…

second hand

Duchy chusteczek do nosa ze wszystkich kieszeni podróżnych. Także księżniczka, która niestety się nie zachowała. Jej gumowa głowa jest w niebie razem z wibratorem i uszczelką.

No to masz.

To sobie tak mówię, no masz, historia jest prosta, Babcia Wiera w kuchni, moje ciało ma wtedy z osiem lat, za osiem lat z jej ciała nic nie zostanie, z…