Biedny Ktoś, smutny Nikt

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria

Ktoś ma dziś ser­ce cho­re
W tę zim­ną, mroź­ną porę
Dyga spło­szo­na świe­ca
Wi­cher dmu­cha do pie­ca
Dmu­cha do pie­ca

Ję­czy, pła­cze w ko­mi­nie
Ten, co ma Nikt na imię
Ktoś jest zły, gdy Ktoś ma do­syć
A Nikt pła­cze po nocy
Pła­cze po nocy

Źle ko­muś, źle ni­ko­mu
W prze­strze­ni i w domu
Nikt gra na smęt­nym fle­cie
I my­śli o za­świe­cie
O za­świe­cie

Ten, co chce zo­stać ni­kim
Słu­cha jego mu­zy­ki
Słu­cha, po­trzą­sa gło­wą
Od­kła­da broń go­to­wą
Broń go­to­wą

Udostępnij wiersz
Pawlikowska-Jasnorzewska Maria

ostatnio dodane wiersze


zbiory wierszy