na jawie wariata

Tomasz Pułka

Jawa jest jednym wielkim powodem do picia.
Jerzy Pilch, „Pod Mocnym aniołem”

kocham cię tylko wtedy, gdy patrzę na twoje zdjęcie.

od tej tezy zaczyna się każdy mój dzień, najpierw
się budzę, potem powtarzam to zdanie jak mantrę.
wcieram je w skórę, wstrzykuję w krwioobieg.
a potem wiatr rozwiewa wiersze napisane nocą
i jest to codzienne

kilka godzin ciszy

tak długo musisz czekać, żeby obudzić we mnie
niechęć do gapienia się w czyste ściany. wiesz,
że to takie moje małe zboczenie. mogę sobie
narysować na nich wzrokiem, co tylko zechcę.

ale nie ciebie. ciebie kocham tylko gdy
patrzę na twoje zdjęcie i nie widzę tam siebie.
bo lepiej jest tańczyć z zamkniętymi oczami
niż dać się posypać popiołem z twojego papierosa,
a potem uklęknąć i przyjąć że prosta x kiedyś się
zakrzywi.

i dotknie mnie tu. o właśnie – tutaj

Twoja ocena
Tomasz Pułka

Wiersze popularnych poetów

Trzy słowa najdziwniejsze

Kie­dy wy­ma­wiam sło­wo Przy­szłość, pierw­sza sy­la­ba od­cho­dzi już do prze­szło­ści. Kie­dy wy­ma­wiam sło­wo Ci­sza, nisz­czę ją. Kie­dy wy­ma­wiam sło­wo Nic, stwa­rzam co, co nie mie­ści się w żad­nym nie­by­cie

Mogę

Wymyślać mogę wszystko od początku. Mam tę możliwość: wyżynną prowincję czyli Wyobraźnię. Dobry grunt pod zamek lub duży pokój z oknem dla południa i dla spacerów płochliwych firanek. Trony bez…

Dyscyplina

Gwiazdy dyktują nam pojęcie ładu kinematograf jest wzorem zwięzłości przyszłość wytryska z miligrama radu Uczmy się z gwiazd uczmy się z kina uczmy się z przyszłości Znowu zmierzając się i…