Niż

Tomasz Pułka

1. Kradzież kończy się i czeka. To pewnego
rodzaju cisza w przedostatnim przypadku.

2. Rozsypać się na sobie, kiedy wszystko
(czerstwe, czerwone) odnosi cię na miejsce.

3. Powód nie jest. Kiedy mówisz „c”, usta
są bardziej. Trzeba szybko to zamknąć, więc

wrócę nad ranem. Długie śniadanie
z samą tylko wodą. Jestem bardzo
mężczyzną, nic bez gramatyki, a
ta śmierć ma przypis na twarzy,
adnotację do ciebie.

Twoja ocena
Tomasz Pułka

Wiersze popularnych poetów

Wstęp

O mat­ko zie­mio, do­bra kar­mi­ciel­ko! Żywisz nas hoj­nie przy swej pier­si mlecz­nej Nie­bie­skiej rosy ożyw­czą kro­pel­ką I pro­mie­nia­mi ja­sno­ści sło­necz­nej, Któ­re prze­ra­biasz na chleb, co się mno­ży Co­dzien­nym cu­dem wiecz­nej…

Między nami nic nie było

Między nami nic nie było! Żadnych zwierzeń, wyznań żadnych! Nic nas z sobą nie łączyło – Prócz wiosennych marzeń zdradnych; Prócz tych woni, barw i blasków, Unoszących się w przestrzeni;…

Epos-Nasza

I Z którego dziejów czytać się uczyłem, Rycerzu! – piosnkę zaśpiewam i tobie. Wysoki, właśnie obrócony tyłem Do słońca, które złoci się na żłobie I, po pancerzu przebiegłszy promieniem, Z…