Ament

Anna Saraniecka

W poniedziałek ponoc padło pierwsze słowo
Jakie było kto mi powie?
Lepiej zgasić ciemność i polubić ziemie
żeby wtorek spędzić w niebie

Wszystko może zdarzyć się za nim padnie Amen…

Co zasiane rośnie
Prawda plon swój zbiera
Dnia trzeciego chwast umiera
Czekam na zbawienie
Okno mam otwarte
Chociaż to dopiero czartek

Wszystko może zdarzyć się za nim padnie Amen…

Piątek nic nie zmienia w kwesti przeznaczenia
Od niechcenia jest sobota
To na szarym końcu
Powstał On ja z niego
Trudno bedzie dnia szostego

Wszystko może zdarzyć się za nim padnie Amen…

Minoł cały tydzień
Niezadrżała ziemia
Ale jeszcze jest niedziela
Jeśli swięcie wierzyć
że się wsyztsko zmienia
Do siodmego dnia stworzenia

Wszystko może zdarzyć się za nim padnie Amen…

Twoja ocena
Anna Saraniecka

Wiersze popularnych poetów

Chodź na piwko na przeciwko

Żonka w domu czeka, nie naciągaj mnie Pozna już z daleka, że urżnąłem się Kiedyś oczywista będzie mała czysta Dziś kufelek piwka starczy nam Chodź na piwko naprzeciwko Tam jest…

Kochana

Nie muszę pytać czy otworzysz Bo wiem że jeśli zjawię się To w progu będziesz stać I zdejmę płaszcz podszyty lękiem Gdy przy mnie i przy nikim więcej Twoja jasna…

Koniec i początek

Po każ­dej woj­nie ktoś musi po­sprzą­tać Jaki taki po­rza­dek sam się prze­cież nie zro­bi. Ktoś musi ze­pchnąć gru­zy na po­bo­cza dróg, żeby mo­gły prze­je­chać wozy peł­ne tru­pów. Ktoś musi grzę­znąć…