Ament

Saraniecka Anna

W poniedziałek ponoc padło pierwsze słowo
Jakie było kto mi powie?
Lepiej zgasić ciemność i polubić ziemie
żeby wtorek spędzić w niebie

Wszystko może zdarzyć się za nim padnie Amen…

Co zasiane rośnie
Prawda plon swój zbiera
Dnia trzeciego chwast umiera
Czekam na zbawienie
Okno mam otwarte
Chociaż to dopiero czartek

Wszystko może zdarzyć się za nim padnie Amen…

Piątek nic nie zmienia w kwesti przeznaczenia
Od niechcenia jest sobota
To na szarym końcu
Powstał On ja z niego
Trudno bedzie dnia szostego

Wszystko może zdarzyć się za nim padnie Amen…

Minoł cały tydzień
Niezadrżała ziemia
Ale jeszcze jest niedziela
Jeśli swięcie wierzyć
że się wsyztsko zmienia
Do siodmego dnia stworzenia

Wszystko może zdarzyć się za nim padnie Amen…

Udostępnij wiersz
Saraniecka Anna

ostatnio dodane wiersze


zbiory wierszy