Dokąd mam iść

Władysław Szlengel

Powiedz, dokąd mam iść?
Czem bez ciebie są dni
Czem jest jutro, gdy dziś
Są zamknięte twe drzwi.

Świat tysiące ma dróg
Wielkich miast, wielkich pól.
Gdyby móc, gdyby móc
Śladem iść twoich nóg
To ukoję swój ból.

Powiedz, dokąd mam iść?
Powiedz, co jeszcze mam?
Jak na złym wietrze liść
Tak zostałem dziś sam.

Bez twych oczu, twych słów
Bez uśmiechu twych lic
Dokąd iść, po co żyć
Kiedyś mi rzekła idź
Nie zostało już nic.

Twoja ocena

MOBY DICK

Tej zimy po piątej w szkole naprzeciwko szyby wyglądają jakby w nich płonęły zwichnięte trójkąty potłuczone wiosną. Gdy dłużej tam patrzeć monitory świecą jak wpięte do gniazdek gołębie na prąd…

Trzy słowa najdziwniejsze

Kie­dy wy­ma­wiam sło­wo Przy­szłość, pierw­sza sy­la­ba od­cho­dzi już do prze­szło­ści. Kie­dy wy­ma­wiam sło­wo Ci­sza, nisz­czę ją. Kie­dy wy­ma­wiam sło­wo Nic, stwa­rzam co, co nie mie­ści się w żad­nym nie­by­cie

Spotkanie

Jechaliśmy przed świtem po zamarzłych polach, Czerwone skrzydło wstawało, jeszcze noc. I zając przebiegł nagle tuż przed nami, A jeden z nas pokazał go ręką. To było dawno. Dzisiaj już…

wiersze dla dzieciwiersze o miłościwiersze Wisławy Szymborskiejwiersze Jana Brzechwywiersze K.K. Baczyńskiegowiersze Juliana Tuwimawiersze Marii Konopnickiejwiersze o śmierci