Sahara

Władysław Szlengel

Sahara, słońce, piach
To życie, jak we snach
Daktyle wciąż możesz jeść

Nargile wonne pal
W oazie, w cieniu palm
Graj sobie w 66

Nie ma wina, ani nie ma kobiet
Jak aniołek w raju żyjesz sobie

Sahara, słońca kraj
Kaktusy, palmy gaj
O, Allah! To jest twój raj

Twoja ocena
Władysław Szlengel

Wiersze popularnych poetów

Trzy słowa najdziwniejsze

Kie­dy wy­ma­wiam sło­wo Przy­szłość, pierw­sza sy­la­ba od­cho­dzi już do prze­szło­ści. Kie­dy wy­ma­wiam sło­wo Ci­sza, nisz­czę ją. Kie­dy wy­ma­wiam sło­wo Nic, stwa­rzam co, co nie mie­ści się w żad­nym nie­by­cie

ANAMNEZY

Szło na nas szczęście i szło nieszczęście — jak zwykle za rączkę, jak zwykle to pierwsze wpuszczaliśmy chętniej, zasłaniając oczy. To drugie znów psuło jak niegrzeczna siostra, co patrzy zza…

Śnieg jak wieko żelazne

Śnieg jak wieko żelazne na oczy opadnie. O! wy bracia w milczeniu moi — niedorośli. I Bóg mnie nie przypomni, ani mnie odgadnie z nagrobka przechodzący, aż w tysiącznej wiośnie…