SAD STORY

Agnieszka Wolny-Hamkało

Wnuka Freuda, bawiącego się w fort-da,
cieszyło wyrzucanie szpulki i jej odzyskiwanie,
a nie moment, kiedy ją trzymał.

Najlepsze rzeczy w życiu (tlen, śmiech)
nic nie kosztują. Podobnie jak po przyjściu do domu
odkrycie, że twój mąż posprzątał i pozmywał.

Według antropologa Stanleya Tigera
przyjemność to koktajl z serotoniny, alkoholu
i hormonów płciowych, reszta to
reklamy naklejone na reklamy, naklejone na reklamy

Twoja ocena
Agnieszka Wolny-Hamkało

Wiersze popularnych poetów

Trzy słowa najdziwniejsze

Kie­dy wy­ma­wiam sło­wo Przy­szłość, pierw­sza sy­la­ba od­cho­dzi już do prze­szło­ści. Kie­dy wy­ma­wiam sło­wo Ci­sza, nisz­czę ją. Kie­dy wy­ma­wiam sło­wo Nic, stwa­rzam co, co nie mie­ści się w żad­nym nie­by­cie

Modlitwa

Pod dziewięćdziesiątkę, i jeszcze z nadzieją, Że powiem, wypowiem, wyksztuszę.   Jeżeli nie przed ludźmi, to przed Tobą, Który mnie karmiłeś miodem i piołunem.   Wstydzę się, bo muszę wierzyć,…

Niebo złote ci otworzę

Nie­bo zło­te ci otwo­rzę, w któ­rym ci­szy bia­ła nić jak ogrom­ny dźwię­ków orzech, któ­ry pęk­nie, aby żyć zie­lo­ny­mi li­stecz­ka­mi, śpie­wem je­zior, zmierz­chu gra­niem, aż uka­że ją­dro mlecz­ne pta­si świt. Zie­mię…